Danh sách tuyển dụng

83 vị trí
Chuyên viên Quản lý chất lượng

Thời gian: 14-11-2018 đến 14-12-2018 Lượt xem: 22

Nhân viên kỹ thuật hạ tầng tại TT Đông Anh, Hà Nội

Thời gian: 14-11-2018 đến 14-12-2018 Lượt xem: 16

Nhân viên Lễ tân

Thời gian: 14-11-2018 đến 14-12-2018 Lượt xem: 18

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI - TELESALE

Thời gian: 13-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 41

Chuyên viên thiết kế (Designer)

Thời gian: 09-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 73

Chuyên gia Kiểm soát Nội bộ

Thời gian: 09-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 104

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 100

Nhân viên quản lý kho

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 191

TRADE MARKETING

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 71

DATABASE ADMINISTRATOR

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 80

System Admin

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 84