Danh sách tuyển dụng

72 vị trí
Giảng viên Kỹ thuật (Ưu tiên mảng điện, DC)

Thời gian: 14-12-2018 đến 21-01-2019 Lượt xem: 5

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Thời gian: 13-12-2018 đến 13-01-2019 Lượt xem: 18

Developer (Python/Node JS/JavaScript/React)

Thời gian: 13-12-2018 đến 13-01-2019 Lượt xem: 13

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH DATA CENTER

Thời gian: 13-12-2018 đến 13-01-2019 Lượt xem: 17

NETWORK ENGINEER (VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ)

Thời gian: 13-12-2018 đến 13-01-2019 Lượt xem: 16

Chuyên gia Phân tích Tài chính

Thời gian: 12-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 24

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN FPT PLAYBOX

Thời gian: 12-12-2018 đến 12-01-2019 Lượt xem: 37

Content Marketing

Thời gian: 12-12-2018 đến 20-01-2019 Lượt xem: 33

Nhân viên Truyền thông nội bộ

Thời gian: 10-12-2018 đến 10-01-2019 Lượt xem: 377

.NET DEVELOPER

Thời gian: 05-12-2018 đến 05-01-2019 Lượt xem: 315

FRESHER .NET DEVELOPER

Thời gian: 05-12-2018 đến 05-01-2019 Lượt xem: 367

Java Developer

Thời gian: 05-12-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 80

FRESHER JAVA DEVELOPER

Thời gian: 05-12-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 75

FRESHER PHP DEVELOPER

Thời gian: 05-12-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 85