Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
Trưởng phòng Kinh doanh Điện Biên

Thời gian: 14-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 41

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Điện Biên

Thời gian: 26-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 193

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Thời gian: 08-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 607