Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Trưởng Văn phòng Giao dịch Hữu Lũng, Lạng Sơn

Thời gian: 12-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 23

Trưởng văn phòng Giao dịch Lộc Bình, Lạng Sơn

Thời gian: 10-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 41

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH TẠI LẠNG SƠN

Thời gian: 22-11-2018 đến 22-12-2018 Lượt xem: 196

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TẠI LẠNG SƠN

Thời gian: 22-11-2018 đến 22-12-2018 Lượt xem: 180

NHÂN VIÊN THU CƯỚC TẠI LẠNG SƠN

Thời gian: 22-11-2018 đến 22-12-2018 Lượt xem: 253