Danh sách tuyển dụng

7 vị trí
Cán bộ Chăm sóc khách hàng FPT tại Lào Cai

Thời gian: 07-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 64

Cán bộ Kinh doanh FPT Tại Lào Cai

Thời gian: 07-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 48

Cộng tác viên nhân sự FPT tại Lào Cai

Thời gian: 07-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 78

Cán bộ Chăm sóc Khách Hàng

Thời gian: 23-11-2018 đến 24-12-2018 Lượt xem: 183

Cộng tác viên Nhân sự tại FPT Lào Cai

Thời gian: 13-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 326

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Viễn Thông

Thời gian: 01-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 283

Nhân viên kinh doanh FPT tại Lào Cai

Thời gian: 10-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 430