Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
[ FPT NINH BÌNH] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VIỄN THÔNG

Thời gian: 15-11-2018 đến 15-12-2018 Lượt xem: 41

TRƯỞNG VĂN PHÒNG GIAO DỊCH KIM SƠN

Thời gian: 09-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 313

[ FPT NINH BÌNH] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ FPT

Thời gian: 22-10-2018 đến 22-11-2018 Lượt xem: 230

[ FPT NINH BÌNH] KỸ THUẬT VIÊN HỖ TRỢ TẠI NHÀ

Thời gian: 22-10-2018 đến 22-11-2018 Lượt xem: 192