Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân Viên Thu Cước tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 14-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 1539

Trưởng Phòng Kinh Doanh tại FPT Telecom

Thời gian: 05-11-2018 đến 05-12-2018 Lượt xem: 141

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông tại Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 01-11-2018 đến 01-12-2018 Lượt xem: 2477

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 20-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 256