Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Nhân Viên Thu Cước tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 10-01-2019 đến 10-02-2019 Lượt xem: 1864

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông tại Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 02-01-2019 đến 02-02-2019 Lượt xem: 2846

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 02-01-2019 đến 15-02-2019 Lượt xem: 927

Trưởng Phòng Kinh Doanh tại FPT Telecom

Thời gian: 02-01-2019 đến 02-02-2019 Lượt xem: 510