Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân viên thu cước tại Yên Bái

Thời gian: 22-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 289

Nhân viên kỹ thuật tại Yên Bái

Thời gian: 21-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 237

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Internet và Truyền hình tại Yên Bái

Thời gian: 21-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 213

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Yên Bái

Thời gian: 21-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 247