Danh sách tuyển dụng

7 vị trí
Cộng tác viên Kế toán tại FPT Telecom Kiên Giang

Thời gian: 13-11-2018 đến 13-12-2018 Lượt xem: 131

Nhân viên Thu cước FPT Telecom Chi nhánh Kiên Giang

Thời gian: 10-11-2018 đến 10-12-2018 Lượt xem: 153

Trưởng Phòng giao dịch Tân Hiệp - FPT Telecom Kiên Giang

Thời gian: 31-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 160

Cộng tác viên Hành Chính Nhân Sự - Fpt Telecom Kiên Giang

Thời gian: 31-10-2018 đến 01-12-2018 Lượt xem: 328