Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân viên kỹ thuật Triển khai và Bảo trì

Thời gian: 12-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 51

Nhân viên thu cước tại Bắc Ninh

Thời gian: 08-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 214

Nhân Viên Kỹ Thuật Hạ Tầng Viễn Thông [Từ Sơn - Bắc Ninh]

Thời gian: 08-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 83

Nhân viên kinh doanh tại Bắc Ninh

Thời gian: 07-01-2019 đến 30-04-2019 Lượt xem: 145