Danh sách tuyển dụng của đơn vị Ban Dự Án

10 vị trí
Nhân viên Digital Marketing Dự án Camera

Thời gian: 10-01-2019 đến 10-02-2019 Lượt xem: 62

Nhân viên Content Marketing Dự án Camera

Thời gian: 10-01-2019 đến 10-02-2019 Lượt xem: 77

Senior Android Developer

Thời gian: 08-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 55

Senior iOS Developer

Thời gian: 08-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 63

Tester - QC

Thời gian: 07-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 123

ACCOUNT EXECUTIVE

Thời gian: 07-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 99

QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN (SALES MANAGER)

Thời gian: 19-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 224

VIDEO ENCODER

Thời gian: 12-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 390

Back End Developer (Python - NodeJS)

Thời gian: 12-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 914