Danh sách tuyển dụng của đơn vị Ban Dự Án

20 vị trí
Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh

Thời gian: 14-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 61

CHUYÊN VIÊN MARKETING - DỰ ÁN LOYALTY HN

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 83

DIGITAL MARKETING PLANNER

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 117

Creative Content Executive

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 130

Giám sát viên kinh doanh

Thời gian: 06-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 154

UI/UX DESIGNER - HỘI SỞ FPT TELECOM HCM

Thời gian: 06-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 163

Chuyên Viên Thiết Kế Giao Diện Ứng Dụng Website - Hội Sở FPT Telecom HCM

Thời gian: 29-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 396

Thực tập sinh Trade Marketing - Hội sở FPT Telecom

Thời gian: 26-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 234

Thực Tập Sinh Content Marketing – Hội Sở FPT Telecom HCM

Thời gian: 26-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 190

Nhân viên quy trình và tư vấn pháp lý

Thời gian: 22-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 293

TRADE MARKETING – HỖ TRỢ KINH DOANH VÙNG (DỰ ÁN FPT PLAY BOX)

Thời gian: 17-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 344

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TRUYỀN HÌNH FPT PLAY BOX (OFFLINE)

Thời gian: 17-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 299

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TRUYỀN HÌNH FPT PLAY BOX (ONLINE)

Thời gian: 17-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 286

QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN TRUYỀN HÌNH FPT PLAY BOX

Thời gian: 17-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 282