Danh sách tuyển dụng của đơn vị Ban Nhân sự

3 vị trí
IT Recruitment Team Leader

Thời gian: 14-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 38

Content Marketing ( Truyền thông Tuyển dụng)

Thời gian: 12-12-2018 đến 20-01-2019 Lượt xem: 338

HR MARKETING LEADER

Thời gian: 15-11-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 376