Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Hải Phòng

7 vị trí
Nhân Viên Kế Toán

Thời gian: 07-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 221

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Viễn Thông

Thời gian: 30-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 615

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Và Bảo Trì

Thời gian: 30-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 600

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu vực An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 30-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 609

Trưởng Phòng Giao Dịch (Khu Vực An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 30-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 615

Nhân Viên Kinh Doanh Internet Và Truyền Hình FPT

Thời gian: 30-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 953

Nhân Viên Thu Cước (Khu vực Thủy Nguyên, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo)

Thời gian: 30-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 1083