Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Hưng Yên

7 vị trí
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

Thời gian: 06-11-2018 đến 06-12-2018 Lượt xem: 87

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG - FPT TELECOM HƯNG YÊN

Thời gian: 06-11-2018 đến 06-12-2018 Lượt xem: 106

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA - FPT TELECOM HƯNG YÊN

Thời gian: 06-11-2018 đến 06-12-2018 Lượt xem: 139

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - FPT TELECOM HƯNG YÊN

Thời gian: 06-11-2018 đến 06-12-2018 Lượt xem: 99

NHÂN VIÊN KINH DOANH PLAY BOX TẠI HƯNG YÊN

Thời gian: 06-11-2018 đến 06-12-2018 Lượt xem: 96