Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Quảng Ninh

7 vị trí
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HẠ TẦNG TẠI UÔNG BÍ, MÓNG CÁI

Thời gian: 13-11-2018 đến 01-12-2018 Lượt xem: 26

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TẠI QUẢNG NINH

Thời gian: 23-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 247

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI TRUYỀN HÌNH INTERNET TẠI HẠ LONG

Thời gian: 22-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 168

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH FPT PLAY BOX TẠI QUẢNG NINH

Thời gian: 22-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 178

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CỬA ÔNG

Thời gian: 22-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 221