Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Trà Vinh

8 vị trí
FPT Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng

Thời gian: 07-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 74

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Kỹ thuật hạ tầng mạng Viễn thông

Thời gian: 27-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 140

Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng

Thời gian: 24-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 238

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại FPT Telecom Trà Vinh

Thời gian: 27-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 377

Nhân viên Phát triển Thị trường tại FPT Telecom Trà Vinh

Thời gian: 27-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 597