Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Vũng Tàu

5 vị trí
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thời gian: 04-01-2019 đến 31-03-2019 Lượt xem: 180

Kỹ Thuật Bảo Trì Hạ Tầng

Thời gian: 26-12-2018 đến 28-02-2019 Lượt xem: 683

Nhân viên kinh doanh

Thời gian: 04-01-2019 đến 31-12-2019 Lượt xem: 1038

Nhân Viên Thu Cước

Thời gian: 02-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 1162

Nhân Viên Kỹ Thuật (Triển Khai Và Bảo Trì )

Thời gian: 02-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 1112