Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi nhánh Vũng Tàu

8 vị trí
Trưởng Phòng Kinh Doanh FPT Telecom Vũng Tàu

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 1008

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Tại FPT Telecom Vũng Tàu

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 990

Kỹ Thuật Bảo Trì Hạ Tầng

Thời gian: 08-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 304

Kỹ Thuật Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng

Thời gian: 05-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 299

Thủ Kho Tại Tân Thành & Xuyên Mộc

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 436

Nhân viên kinh doanh

Thời gian: 07-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 666

Nhân Viên Thu Cước

Thời gian: 14-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 668

Nhân Viên Kỹ Thuật (Triển Khai Và Bảo Trì )

Thời gian: 13-08-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 774