Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm Chăm sóc khách hàng

6 vị trí
Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại Hà Nội

Thời gian: 03-12-2018 đến 03-01-2019 Lượt xem: 141

Giao dịch viên tại quầy Hà Nội

Thời gian: 03-12-2018 đến 03-01-2019 Lượt xem: 191

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại - Hà Nội

Thời gian: 03-12-2018 đến 03-01-2019 Lượt xem: 93

Giao Dịch Viên Tại Quầy (TPHCM)

Thời gian: 30-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 775

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (TPHCM)

Thời gian: 30-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 1123

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Qua Điện Thoại (TPHCM)

Thời gian: 30-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 1020