Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm đào tạo nội bộ

4 vị trí
Chuyên viên thiết kế (Designer)

Thời gian: 09-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 79

Giảng viên Kỹ thuật

Thời gian: 06-11-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 104

Chuyên viên Quản lý đào tạo

Thời gian: 03-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 426

Chuyên viên Phát triển hệ thống đào tạo E - Learning

Thời gian: 18-10-2018 đến 18-11-2018 Lượt xem: 525