Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm đào tạo nội bộ

5 vị trí
Giảng viên Kỹ thuật (Ưu tiên mảng Điện, DC)

Thời gian: 09-01-2019 đến 09-02-2019 Lượt xem: 69

Giảng viên Kỹ năng mềm (Ưu tiên Nam)

Thời gian: 09-01-2019 đến 09-02-2019 Lượt xem: 91

Phó phòng Đào tạo (Ưu tiên Nam)

Thời gian: 08-01-2019 đến 08-02-2019 Lượt xem: 79

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÀO TẠO E - LEARNING

Thời gian: 18-12-2018 đến 18-01-2019 Lượt xem: 256

Giảng Viên Kỹ Năng Mềm (Đào Tạo Nội Bộ) - FPT Telecom

Thời gian: 12-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 277