Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

6 vị trí
iOS Developer - FPTPlay Box

Thời gian: 01-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 148

Nhân viên kỹ thuật Headend

Thời gian: 19-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 283

GIÁM SÁT KINH DOANH VÙNG - TRUYỀN HÌNH FPT

Thời gian: 17-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 280

[Team Leader] TESTER (TP. HCM)

Thời gian: 31-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 665

Nhân Viên Tester (TP. HCM)

Thời gian: 31-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 1012

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Dung Và Quy Trình Dịch Vụ (QA)

Thời gian: 02-07-2018 đến 30-12-2018 Lượt xem: 1098