Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung Tâm Điều Hành Mạng

6 vị trí
IP Network

Thời gian: 15-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 38

Nhân viên quản lý kho

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 238

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Thời gian: 08-11-2018 đến 08-12-2018 Lượt xem: 134

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH DATA CENTER

Thời gian: 02-11-2018 đến 02-12-2018 Lượt xem: 197

DEVELOPER (NODE JS/ JAVASCRIPT/ PYTHON)

Thời gian: 02-11-2018 đến 02-12-2018 Lượt xem: 160

Nhân Viên Vận Hành Và Giám Sát Data Center (TP. HCM)

Thời gian: 31-10-2018 đến 30-11-2018 Lượt xem: 1132