Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung Tâm Hệ Thống Thông Tin

5 vị trí
Data Analyst - Big Data Team

Thời gian: 26-12-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 155

Nhân viên Kiểm Thử Phần Mềm (QC - Tester)

Thời gian: 06-11-2018 đến 31-01-2019 Lượt xem: 608

Data Scientist - Big Data

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 1117

Big Data Engineer (Scala, Python)

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 1858