Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung Tâm Hệ Thống Thông Tin

9 vị trí
Nhân viên Kiểm Thử Phần Mềm (QC - Tester)

Thời gian: 06-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 187

FRONT END DEVELOPER (REACTJS)

Thời gian: 05-11-2018 đến 05-12-2018 Lượt xem: 133

FRESHER .NET DEVELOPER

Thời gian: 02-11-2018 đến 02-12-2018 Lượt xem: 196

.NET DEVELOPER

Thời gian: 02-11-2018 đến 02-12-2018 Lượt xem: 133

Lập trình viên PHP (Laravel, Yii)

Thời gian: 15-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 270

Data Scientist - Big Data

Thời gian: 16-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 696

ASP .NET Developer [All Level]

Thời gian: 15-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 943

Big Data Engineer (Scala, Python)

Thời gian: 16-11-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 1419