Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm thanh toán điện tử FOXPAY

9 vị trí
Chuyên viên Thiết kế ứng dụng di động

Thời gian: 14-01-2019 đến 28-02-2019 Lượt xem: 21

TRADE MARKETING

Thời gian: 10-01-2019 đến 10-02-2019 Lượt xem: 64

Chuyên viên Phát triển đối tác FOXPAY

Thời gian: 10-01-2019 đến 10-02-2019 Lượt xem: 73

Front End Developer

Thời gian: 05-01-2019 đến 15-02-2019 Lượt xem: 158

PHP DEVELOPER

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 105

Java Developer

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 122

Fresher Java Developer

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 157

Fresher PHP Developer

Thời gian: 02-01-2019 đến 31-01-2019 Lượt xem: 163

SYSTEM ADMIN

Thời gian: 18-12-2018 đến 18-01-2019 Lượt xem: 230