Danh sách tuyển dụng

114 vị trí
Trưởng phòng Kỹ thuật Viễn thông Sơn La

Thời gian: 14-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 34

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Thời gian: 14-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 36

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG BẮC NINH

Thời gian: 14-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 183

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Thời gian: 14-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 43

Kỹ sư thiết kế Hạ tầng

Thời gian: 11-08-2017 đến 11-09-2017 Lượt xem: 90

Kỹ sư quản lý và vận hành Hạ tầng khu vực Bắc Từ Liêm

Thời gian: 04-08-2017 đến 04-09-2017 Lượt xem: 168

Sinh Viên Công Nghệ Tập Sự 2017

Thời gian: 02-08-2017 đến 09-09-2017 Lượt xem: 382

Kỹ sư Hệ Thống Điện Đài Trạm Viễn Thông

Thời gian: 01-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 942

Thanh tra Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ viễn thông - QC

Thời gian: 01-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 189