Danh sách tuyển dụng

39 vị trí
Data Scientist - BigData

Thời gian: 07-11-2017 đến 31-12-2017 Lượt xem: 218

SENIOR PHP DEVELOPER (Laravel, Yii)

Thời gian: 06-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 1489

Nhân viên Kiểm soát chất lượng - Mảng Công Nghệ Thông Tin (QC)

Thời gian: 20-11-2017 đến 11-12-2017 Lượt xem: 61

[Urgent] Network Development Engineer (HN) - Thu nhập cao

Thời gian: 22-11-2017 đến 22-12-2017 Lượt xem: 23

Senior Tester - QC Engineer

Thời gian: 08-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 141

Senior Developer

Thời gian: 07-11-2017 đến 07-12-2017 Lượt xem: 133

Front End Dev (ReactJS)

Thời gian: 06-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 199

UI/UX Designer Thu Nhập Cao

Thời gian: 03-11-2017 đến 03-12-2017 Lượt xem: 302

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI BẢO TRÌ - FPT TELECOM LÂM ĐỒNG

Thời gian: 26-10-2017 đến 26-11-2017 Lượt xem: 339

Back End Developer (C++, Embedded, python, Lua)

Thời gian: 25-10-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 378

Trưởng nhóm Lập trình .NET (Senior .NET Developer)

Thời gian: 16-08-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 708

.NET Developer

Thời gian: 16-08-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 927

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ TẠI LONG AN

Thời gian: 22-11-2017 đến 22-12-2017 Lượt xem: 1259

Linux System Engineer - Devops (Docker, Cloud)

Thời gian: 22-11-2017 đến 31-01-2018 Lượt xem: 27