Danh sách tuyển dụng

55 vị trí
SENIOR JAVA DEVELOPER (ADVERTISING, TRACKING)

Thời gian: 15-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 825

Back end Dev (Python, nodejs, java, php ...)

Thời gian: 06-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 670

Chuyên viên quản trị hệ thống

Thời gian: 05-09-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 943

Kỹ sư bảo mật ứng dụng (App Security, Pentester)

Thời gian: 01-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 217

PHP Developer [Up to $800]

Thời gian: 01-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 230

IoT Research Engineer (C/C++, embedded) [Up to $1000]

Thời gian: 30-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 296

Nhân Viên Lập Trình Hệ Thống (DevOps)

Thời gian: 18-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 342

Trưởng nhóm Lập trình .NET (Senior .NET Developer)

Thời gian: 16-08-2017 đến 30-10-2017 Lượt xem: 310

.NET Developer

Thời gian: 16-08-2017 đến 30-10-2017 Lượt xem: 383

Trưởng phòng Kỹ thuật tại FPT Telecom Nam Định

Thời gian: 09-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 326

[Hot Job] .Net Developer - ( Fresher and Junior)

Thời gian: 08-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 534

Senior Developer

Thời gian: 14-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 2798

Junior developer

Thời gian: 14-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 1829