Danh sách tuyển dụng

42 vị trí
ADVERTISING TECHNICAL LEADER (JAVA, BIG DATA)

Thời gian: 18-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 168

Senior Developer

Thời gian: 14-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 2327

Junior developer

Thời gian: 14-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 1278

Senior Asp.Net Developer

Thời gian: 14-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 688

Python Web Developer

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 2029

Cán bộ hệ thống VOIP

Thời gian: 10-07-2017 đến 10-08-2017 Lượt xem: 464

Cán bộ Giám sát hệ thống

Thời gian: 10-07-2017 đến 10-08-2017 Lượt xem: 517

★★★ .NET DEVELOPER - Fresher and Junior Staff ★★★

Thời gian: 05-07-2017 đến 05-08-2017 Lượt xem: 348

Database Administrator (Oracle, DBA, My SQL)

Thời gian: 04-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 2933

Back end Dev (Python)

Thời gian: 04-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 247

Kỹ sư phát triển hệ thống (Development / DevOps)

Thời gian: 17-02-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 1774

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

Thời gian: 25-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 27

Senior .Net Developer

Thời gian: 25-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 10

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ TẠI LONG AN

Thời gian: 24-07-2017 đến 24-08-2017 Lượt xem: 514

Nhân viên Kỹ thuật hỗ trợ tại nhà khách hàng

Thời gian: 24-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 24