Danh sách tuyển dụng

61 vị trí
Tuyển nhân viên kỹ thuật làm việc tại Vĩnh Phúc

Thời gian: 19-10-2017 đến 19-11-2017 Lượt xem: 590

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Thời gian: 16-10-2017 đến 16-11-2017 Lượt xem: 1037

Cán Bộ Quản Lý Đối Tác Thu Cước Tại Tp. Hcm

Thời gian: 13-10-2017 đến 13-11-2017 Lượt xem: 4236

FPT Telecom Bắc Giang - Giao dịch viên tại Quầy

Thời gian: 11-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 304

Hỗ trợ kỹ thuật viễn thông qua tổng đài

Thời gian: 09-10-2017 đến 20-11-2017 Lượt xem: 3471

NAM GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY

Thời gian: 04-10-2017 đến 04-11-2017 Lượt xem: 263

.Nhân viên Đào tạo

Thời gian: 03-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 290

Nhân viên kinh doanh tại Hưng Yên

Thời gian: 28-09-2017 đến 28-10-2017 Lượt xem: 193

Kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng tại Hưng yên

Thời gian: 28-09-2017 đến 28-10-2017 Lượt xem: 192

Nhân viên Kiểm soát nghiệp vụ (Khối dịch vụ khách hàng)

Thời gian: 26-09-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 588

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thời gian: 26-09-2017 đến 30-10-2017 Lượt xem: 337

GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY HÀ NỘI

Thời gian: 19-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 62

Nhân viên kinh doanh tại Long An

Thời gian: 18-10-2017 đến 18-11-2017 Lượt xem: 1124

NHÂN VIÊN THU CƯỚC LÀM VIỆC TẠI ĐỨC HOÀ, TÂN AN

Thời gian: 18-10-2017 đến 18-11-2017 Lượt xem: 1065