Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
FPT Telecom Bình Phước - Nhân viên quản lý chất lượng ( QA)

Thời gian: 10-01-2018 đến 10-02-2018 Lượt xem: 111

FPT Telecom Bình Phước - Giao dịch viên tại quầy

Thời gian: 06-01-2018 đến 06-02-2018 Lượt xem: 190

FPT Telecom Bình Phước - Nhân viên kinh doanh tại Đồng Xoài

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 188