Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Thời gian: 14-08-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 61

Phó giám đốc chi nhánh Điện Biên

Thời gian: 27-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 372

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thời gian: 21-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 14

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Thời gian: 21-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 7

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Thời gian: 21-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 8