Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Nhân viên Phát triển đại lý tại Hà Nam

Thời gian: 16-04-2018 đến 16-05-2018 Lượt xem: 109

Giao dịch viên tại Hà Nam

Thời gian: 16-04-2018 đến 16-05-2018 Lượt xem: 122

Nhân viên bán hàng qua điện thoại - Telesale tại Hà Nam

Thời gian: 16-04-2018 đến 16-05-2018 Lượt xem: 83

Kỹ thuật viên tại Hà Nam

Thời gian: 16-04-2018 đến 16-05-2018 Lượt xem: 68

Nhân viên Kinh Doanh dịch vụ viễn thông tại Hà Nam

Thời gian: 04-04-2018 đến 03-05-2018 Lượt xem: 277

Nhân viên Kinh Doanh tại Duy Tiên Hà Nam

Thời gian: 04-04-2018 đến 04-05-2018 Lượt xem: 156