Danh sách tuyển dụng

8 vị trí
Nhân Viên Thu Cước Tại Đông Giao, Bình Giang, Hải Dương

Thời gian: 14-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 503

Trưởng phòng kinh doanh tại TP Hải Dương

Thời gian: 15-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 65

Nhân Viên Thu Cước Tại Sao Đỏ/Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Thời gian: 14-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 388

Giao Dịch Viên tại Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Thời gian: 14-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 226

Giao dịch viên tại TP Hải Dương

Thời gian: 14-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 199

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thời gian: 02-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 271

Kỹ thuật viên triển khai và bảo trì mạng viễn thông

Thời gian: 02-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 256

Kỹ sư triển khai mới hạ tầng viễn thông (biên chế FTEL)

Thời gian: 02-11-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 244