Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Nhân viên Kinh doanh Internet và Truyền hình FPT

Thời gian: 10-07-2017 đến 10-08-2017 Lượt xem: 194

Nhân viên Đảm bảo chất lượng

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 530

Nhân viên Thu cước

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 187

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 207

Nhân viên Kỹ thuật Triển khai và Bảo trì đường mạng viễn thông

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 147