Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Nhân viên Kinh doanh Internet và Truyền hình FPT

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 1748

Nhân viên Kỹ thuật Triển khai và Bảo trì đường mạng viễn thông

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 1483

Trưởng phòng Kỹ thuật Viễn thông

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 1128

Kỹ thuật viên Hạ tầng Viễn thông

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 531

Nhân viên Kinh doanh FPT Play Box

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 637

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Thời gian: 01-06-2018 đến 15-07-2018 Lượt xem: 553