Danh sách tuyển dụng

8 vị trí
Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 2071

Nhân Viên Thu Cước (Khu vực An Lão, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 916

Nhân Viên Kinh Doanh Internet Và Truyền Hình FPT

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 755

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Khu Vực An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 595

Trưởng Phòng Giao Dịch (Khu Vực An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 433

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu vực An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng)

Thời gian: 04-09-2018 đến 31-10-2018 Lượt xem: 441