Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Nhân viên Kinh doanh Internet và Truyền hình FPT

Thời gian: 28-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 901

Nhân viên Thu cước

Thời gian: 28-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 887

Nhân viên Kỹ thuật Triển khai và Bảo trì đường mạng viễn thông

Thời gian: 28-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 789

Kỹ sư Quản lý Hạ tầng Viễn thông

Thời gian: 28-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 470

Nhân viên Kiểm soát chất lượng (Nam)

Thời gian: 28-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 427

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Thời gian: 10-07-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 809