Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
Nhân viên Kinh doanh tại Hậu Giang

Thời gian: 09-04-2017 đến 07-08-2017 Lượt xem: 108

Nhân viên Kỹ thuật hỗ trợ tại nhà khách hàng

Thời gian: 24-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 24

Nhân viên thu cước

Thời gian: 12-06-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 148