Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Nhân viên kỹ thuật hạ tầng viễn thông tại Hưng Yên

Thời gian: 24-02-2018 đến 24-03-2018 Lượt xem: 8

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Hưng Yên

Thời gian: 22-02-2018 đến 22-03-2018 Lượt xem: 133

Nhân viên kinh doanh tại Phố Nối, TP Hưng Yên, Văn Giang

Thời gian: 02-02-2018 đến 02-03-2018 Lượt xem: 202

Nhân viên kiểm soát chất lượng tại Hưng Yên

Thời gian: 02-02-2018 đến 02-03-2018 Lượt xem: 189

Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông tại Hưng Yên

Thời gian: 02-02-2018 đến 02-03-2018 Lượt xem: 161