Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Nhân viên thu cước tại TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Thời gian: 13-07-2017 đến 13-08-2017 Lượt xem: 102

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Hưng Yên

Thời gian: 13-07-2017 đến 13-08-2017 Lượt xem: 110

Nhân viên kinh doanh tại Hưng Yên

Thời gian: 01-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 210

Nhân viên kỹ thuật triển khai hạ tầng

Thời gian: 01-07-2017 đến 01-08-2017 Lượt xem: 176

Cán Bộ Kiểm Soát Chất Lượng Tại Hưng Yên

Thời gian: 06-06-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 452