Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
TUYỂN NHÂN VIÊN THU CƯỚC KHU VỰC VĂN LÂM - HƯNG YÊN

Thời gian: 05-10-2018 đến 05-11-2018 Lượt xem: 154

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Hưng Yên

Thời gian: 03-10-2018 đến 03-11-2018 Lượt xem: 216

Nhân viên Kinh doanh Đại lý FPT Play Box tại Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên

Thời gian: 03-10-2018 đến 03-11-2018 Lượt xem: 139