Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Nhân viên thủ kho tại Phố Nối, Hưng Yên

Thời gian: 11-07-2018 đến 11-08-2018 Lượt xem: 189

Giao dịch viên tại Phố Nối, Hưng Yên

Thời gian: 09-07-2018 đến 09-08-2018 Lượt xem: 172

Trưởng nhóm Quản lý Công nợ Hưng Yên

Thời gian: 29-06-2018 đến 31-07-2018 Lượt xem: 177

Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng tại Phố Nối, Hưng Yên

Thời gian: 28-06-2018 đến 28-07-2018 Lượt xem: 1913

Nhân viên kế toán tại Hưng Yên

Thời gian: 27-06-2018 đến 27-07-2018 Lượt xem: 385

Kế toán trưởng tại Hưng Yên

Thời gian: 27-06-2018 đến 27-07-2018 Lượt xem: 270