Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân viên Kiểm soát Chất lượng dịch vụ Viễn thông

Thời gian: 10-07-2017 đến 10-08-2017 Lượt xem: 212

Quản lý vận hành Hạ tầng Viễn thông

Thời gian: 10-07-2017 đến 10-08-2017 Lượt xem: 198

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI LẠNG SƠN

Thời gian: 29-05-2017 đến 30-07-2017 Lượt xem: 575