Danh sách tuyển dụng

9 vị trí
Trưởng Phòng Kinh doanh làm việc tại Bảo Thắng, Lào Cai

Thời gian: 23-04-2018 đến 31-05-2018 Lượt xem: 622

Nhân viên dịch vụ khách hàng - FPT Lào Cai

Thời gian: 27-04-2018 đến 31-08-2018 Lượt xem: 234

Nhân viên quản lý hạ tầng viễn thông( INF) - FPT Lào Cai

Thời gian: 27-04-2018 đến 31-08-2018 Lượt xem: 215

Nhân viên Kỹ thuật triển khai và Bảo trì - FPT tại Lào Cai

Thời gian: 27-04-2018 đến 31-08-2018 Lượt xem: 206

Nhân viên kinh doanh - FPT tại Lào Cai

Thời gian: 27-04-2018 đến 31-08-2018 Lượt xem: 234

Nhân viên kinh doanh FPT Lào Cai

Thời gian: 23-02-2018 đến 31-05-2018 Lượt xem: 706

Nhân viên kỹ thuật triển khai bảo trì FPT Lào Cai

Thời gian: 23-02-2018 đến 31-05-2018 Lượt xem: 686

Nhân viên Kế toán Kho FPT Lào Cai

Thời gian: 23-02-2018 đến 30-06-2018 Lượt xem: 750

Nhân viên thu cước FPT Lào Cai

Thời gian: 23-02-2018 đến 30-06-2018 Lượt xem: 807