Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Trưởng Phòng Kinh doanh làm việc tại Bảo Thắng, Lào Cai

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 182

Nhân viên kinh doanh - FPT Lào Cai

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 147

Nhân viên dịch vụ khách hàng( GDV) - FPT Lào Cai( Khu vực TT Lu - Bảo Thắng)

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 338

Nhân viên kỹ thuật triển khai bảo trì - FPT chi nhánh Lào Cai

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 135

Nhân viên quản lý hạ tầng viễn thông( INF) - FPT Lào Cai

Thời gian: 01-01-2018 đến 01-02-2018 Lượt xem: 137