Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
TUYỂN NGUỒN LỰC 2018 - CHUYÊN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI TP.BẠC LIÊU

Thời gian: 13-12-2017 đến 13-01-2018 Lượt xem: 33

BỔ SUNG NGUỒN LỰC 2018 - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Thời gian: 11-12-2017 đến 30-12-2017 Lượt xem: 47

VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH - NHÂN VIÊN THU CƯỚC LÀM VIỆC TẠI TP.BẠC LIÊU

Thời gian: 11-12-2017 đến 30-12-2017 Lượt xem: 58