Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Tuyển nhân viên thu cước Internet tại nhà khách hàng

Thời gian: 12-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 1090

Nhân viên kinh doanh Internet và truyền hình FPT

Thời gian: 12-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 402

Chuyên viên kinh doanh - Lương 7 triệu - 10 triệu

Thời gian: 12-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 127