Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
Nhân viên Thu cước tại nhà Khách hàng Khu vực Phú Thọ

Thời gian: 21-05-2018 đến 10-06-2018 Lượt xem: 1204

Nhân viên Dịch Vụ Khách hàng tại Phú Thọ

Thời gian: 16-05-2018 đến 31-05-2018 Lượt xem: 722

Nhân viên Kinh doanh Dịch vụ Internet và Truyền hình [FPT Telecom]

Thời gian: 16-05-2018 đến 31-05-2018 Lượt xem: 112