Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
Kỹ Thuật Bảo Trì Hạ Tầng

Thời gian: 08-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 103

Kỹ Thuật Hỗ Trợ Tại Nhà Khách Hàng

Thời gian: 05-10-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 112

Thủ Kho Tại Tân Thành & Xuyên Mộc

Thời gian: 03-10-2018 đến 20-10-2018 Lượt xem: 294

Nhân viên kinh doanh

Thời gian: 23-08-2018 đến 20-10-2018 Lượt xem: 574

Nhân Viên Kỹ Thuật (Triển Khai Và Bảo Trì )

Thời gian: 13-08-2018 đến 31-12-2018 Lượt xem: 585