Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 01-02-2018 đến 10-03-2018 Lượt xem: 168

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông tại Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 01-02-2018 đến 10-03-2018 Lượt xem: 150

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai và Bảo Trì tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 01-02-2018 đến 31-03-2018 Lượt xem: 120

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 01-02-2018 đến 10-03-2018 Lượt xem: 141