Danh sách tuyển dụng

7 vị trí
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 25-09-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 1233

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông - Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 25-09-2017 đến 25-10-2017 Lượt xem: 889

Nhân Viên Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Hạ Tầng tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 25-09-2017 đến 25-10-2017 Lượt xem: 183

Kỹ Thuật Viên Điều Hành tại FPT Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 12-09-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 245

Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 24-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 1200

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông - Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 22-07-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 4447

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Thời gian: 22-07-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 2627