Danh sách tuyển dụng

9 vị trí
[ FPT Telecom Sóc Trăng ] Tuyển dụng Nhân viên Phát triển Kinh doanh

Thời gian: 22-07-2017 đến 22-08-2017 Lượt xem: 3544

[ Fpt Telecom Sóc Trăng ] - Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng

Thời gian: 22-07-2017 đến 22-08-2017 Lượt xem: 2092

[ Fpt Telecom Sóc Trăng ] - Nhân viên Bảo trì Hạ Tầng

Thời gian: 22-07-2017 đến 22-08-2017 Lượt xem: 677

[ FPT Telecom Sóc Trăng ] NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Thời gian: 22-07-2017 đến 22-08-2017 Lượt xem: 573

[Fpt Telecom Sóc Trăng] - Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì Mạng Internet

Thời gian: 05-07-2017 đến 05-08-2017 Lượt xem: 303

[Fpt Telecom Sóc Trăng] - Nhân Viên Thu Cước

Thời gian: 27-06-2017 đến 27-07-2017 Lượt xem: 877