Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Thời gian: 12-08-2017 đến 12-09-2017 Lượt xem: 130

Nhân viên Thu ngân tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Thời gian: 12-08-2017 đến 12-09-2017 Lượt xem: 196

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Thời gian: 10-08-2017 đến 10-09-2017 Lượt xem: 248