Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long - Nhân Viên Kinh Doanh

Thời gian: 05-02-2018 đến 05-03-2018 Lượt xem: 417

FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long tuyển Kỹ thuật triển khai hạ tầng FTTH

Thời gian: 05-02-2018 đến 05-03-2018 Lượt xem: 324

FPT Telecom chi nhánh Vĩnh Long - Trưởng phòng kinh doanh

Thời gian: 05-02-2018 đến 05-03-2018 Lượt xem: 345

Nhân viên chăm sóc khách hàng chủ động

Thời gian: 05-02-2018 đến 05-03-2018 Lượt xem: 167