Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
FPT Telecom Bắc Giang - Giao dịch viên tại Quầy

Thời gian: 11-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 261

FPT Telecom Bắc Giang - Nhân viên Kinh doanh

Thời gian: 14-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 97

FPT TELECOM BẮC GIANG - TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Thời gian: 09-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 162