Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
FPT Telecom Bắc Giang tuyển Kỹ thuật viên hạ tầng (Nội vi & Ngoại vi)

Thời gian: 15-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 2624

FPT Telecom Bắc Giang tuyển Nhân Viên Nhân Viên Kỹ Thuật

Thời gian: 15-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 2838

FPT Telecom Bắc Giang tuyển nhân viên kinh doanh

Thời gian: 15-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 247

FPT Telecom Bắc Giang tuyển Giao dịch viên tại quầy

Thời gian: 15-07-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 180