Danh sách tuyển dụng

6 vị trí
Kỹ sư viễn thông

Thời gian: 09-07-2018 đến 09-08-2018 Lượt xem: 132

Nhân viên kỹ thuật tại Bắc Ninh

Thời gian: 29-06-2018 đến 29-07-2018 Lượt xem: 260

Nhân viên thu cước viễn thông tại Bắc Ninh

Thời gian: 29-06-2018 đến 29-07-2018 Lượt xem: 353

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Viễn Thông Tại Bắc Ninh

Thời gian: 28-06-2018 đến 28-07-2018 Lượt xem: 229

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại TP Bắc Ninh

Thời gian: 28-06-2018 đến 28-07-2018 Lượt xem: 519

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh

Thời gian: 27-06-2018 đến 27-07-2018 Lượt xem: 226