Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
NV Kỹ thuật triển khai và bảo trì dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh

Thời gian: 17-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 90

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thời gian: 03-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 230

Kỹ thuật viên hạ tầng viễn thông

Thời gian: 03-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 207

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Thời gian: 06-06-2017 đến 31-07-2017 Lượt xem: 608