Danh sách tuyển dụng

8 vị trí
NV Hành chính nhân sự

Thời gian: 20-01-2018 đến 31-03-2018 Lượt xem: 425

Nhân viên thủ kho

Thời gian: 10-01-2018 đến 31-03-2018 Lượt xem: 475

Kỹ sư viễn thông

Thời gian: 09-01-2018 đến 15-03-2018 Lượt xem: 360

Kỹ thuật viên hạ tầng viễn thông

Thời gian: 09-01-2018 đến 31-03-2018 Lượt xem: 338

Nhân viên thu cước viễn thông

Thời gian: 09-01-2018 đến 31-03-2018 Lượt xem: 507

NV Kinh doanh Dịch vụ viễn thông

Thời gian: 01-01-2018 đến 28-02-2018 Lượt xem: 424

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Bắc Ninh

Thời gian: 01-01-2018 đến 28-02-2018 Lượt xem: 423

NV triển khai và bảo trì dịch vụ viễn thông

Thời gian: 01-01-2018 đến 28-02-2018 Lượt xem: 398