Danh sách tuyển dụng

5 vị trí
NV Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng

Thời gian: 14-10-2017 đến 30-11-2017 Lượt xem: 59

NV Kinh doanh Dịch vụ viễn thông

Thời gian: 11-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 103

NV triển khai và bảo trì dịch vụ viễn thông

Thời gian: 05-09-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 345

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Bắc Ninh

Thời gian: 21-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 766

Kỹ sư viễn thông tại Bắc Ninh

Thời gian: 01-08-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 514