Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Thời gian: 04-05-2017 đến 04-06-2017 Lượt xem: 132

Nhân viên Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Thời gian: 04-04-2017 đến 30-05-2017 Lượt xem: 3122

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thời gian: 13-02-2017 đến 30-06-2017 Lượt xem: 2704