Danh sách tuyển dụng

4 vị trí
Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Thời gian: 10-08-2017 đến 10-09-2017 Lượt xem: 189

Nhân viên Tư vấn, chăm sóc khách hàng trả trước

Thời gian: 25-07-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 300

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Thời gian: 04-04-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 4620

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thời gian: 13-02-2017 đến 31-08-2017 Lượt xem: 3231