Danh sách tuyển dụng

3 vị trí
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALES)

Thời gian: 05-10-2017 đến 05-11-2017 Lượt xem: 686

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI - TELESALES [FPT Telecom HCM]

Thời gian: 05-10-2017 đến 15-11-2017 Lượt xem: 279

Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) tại Hà Nội

Thời gian: 02-10-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 558