Danh sách tuyển dụng

1 vị trí
Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) tại Hà Nội.

Thời gian: 08-03-2018 đến 08-04-2018 Lượt xem: 169