Danh sách tuyển dụng của đơn vị Ban Dự Án

9 vị trí
SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (JAVA, PHP)

Thời gian: 26-09-2017 đến 15-10-2017 Lượt xem: 859

Chuyên Viên Phân Tích Và Đối Soát Kinh Doanh SUB / VAS

Thời gian: 21-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 269

Nhân Viên Vận hành sản phẩm FPT Play (Operation)

Thời gian: 18-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 437

[Fresher] Nhân Viên Kinh Doanh FPT Play Box

Thời gian: 14-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 459

Back end Dev (Python, nodejs, java, php ...)

Thời gian: 06-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 682

Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống ( Linux System Engineer)

Thời gian: 27-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 736

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

Thời gian: 30-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 904

IT Business Analysis

Thời gian: 21-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 466

Senior Front End Developer

Thời gian: 31-08-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 1252