Danh sách tuyển dụng của đơn vị Chi Nhánh Bình Thuận

10 vị trí
Kỹ thuật viên Điều hành - làm việc tại Phan Thiết

Thời gian: 06-07-2018 đến 06-08-2018 Lượt xem: 365

Chuyên viên kinh doanh dự án

Thời gian: 06-07-2018 đến 06-08-2018 Lượt xem: 837

Nhân viên Giao dịch tại quầy - Làm việc tại Phan Rí Cửa

Thời gian: 28-06-2018 đến 28-07-2018 Lượt xem: 998

Nhân viên thu cước - Làm việc tại Phan Thiết

Thời gian: 13-07-2018 đến 13-08-2018 Lượt xem: 623

Nhân viên kỹ thuật Triển khai Bảo trì

Thời gian: 26-06-2018 đến 26-07-2018 Lượt xem: 416

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Lagi

Thời gian: 06-07-2018 đến 06-08-2018 Lượt xem: 1359

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Phan Rí Cửa

Thời gian: 06-07-2018 đến 06-08-2018 Lượt xem: 1408

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Phan Thiết

Thời gian: 06-07-2018 đến 06-08-2018 Lượt xem: 1603