Danh sách tuyển dụng của đơn vị
Phòng An ninh thông tin
5 vị trí
Giới thiệu về
Phòng An ninh thông tin

Được coi là bức tường lửa của hệ thống, phòng An ninh thông tin có chức năng:

  • Thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ, sự cố bảo mật gây mất an toàn thông tin cho khách hàng của Công ty.
  • Điều phối và hợp tác với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn thông tin cho các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
  • Thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao của Ban Điều hành về an ninh thông tin.

Đây là bộ phận với các vị trí công việc được mong đợi bởi các chuyên gia về Bảo mật, các Hacker, các Deverloper có định hướng đi theo lĩnh vực này.

“FPT ASSOCIATE TRAINEE” – Nhân viên Tập sự FAT
“FPT ASSOCIATE TRAINEE” – Nhân viên Tập sự FAT là chương trình Tuyển dụng & Ðào Tạo nhằm phát hiện ra những tài năng trẻ, năng động, ham học hỏi, yêu thích mảng Kinh doanh – Bán hàng và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành Nhân viên Chính thức của FPT Telecom.