Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm Quản lý cước

9 vị trí
Nhân viên Kiểm soát nghiệp vụ

Thời gian: 11-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 211

Nhân viên kiểm soát công nợ

Thời gian: 25-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 793

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Thời gian: 11-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 900

Nhân Viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng (HCM)

Thời gian: 25-09-2017 đến 25-10-2017 Lượt xem: 1090

Cán Bộ Quản Lý Đối Tác Thu Cước Tại Tp. Hcm

Thời gian: 12-09-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 4067

Nhân viên Thu cước Internet (Cầu Giấy, Thanh Xuân)

Thời gian: 31-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 491

Nhân viên Tư vấn, chăm sóc khách hàng trả trước

Thời gian: 25-07-2017 đến 30-09-2017 Lượt xem: 679

Nhân viên Thu cước dịch vụ Internet tại nhà khách hàng

Thời gian: 25-09-2017 đến 25-10-2017 Lượt xem: 1149

Nhân viên Thu cước dịch vụ Internet tại nhà khách hàng

Thời gian: 20-07-2017 đến 31-10-2017 Lượt xem: 2046