Danh sách tuyển dụng của đơn vị Trung tâm Quản lý cước

7 vị trí
Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Thời gian: 26-06-2017 đến 26-07-2017 Lượt xem: 40

Nhân Viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng (HCM)

Thời gian: 22-06-2017 đến 15-07-2017 Lượt xem: 373

Nhân viên Quản lý khách hàng trả trước

Thời gian: 22-06-2017 đến 15-07-2017 Lượt xem: 2411

Cán Bộ Quản Lý Đối Tác Thu Cước Tại Tp. Hcm

Thời gian: 22-06-2017 đến 15-07-2017 Lượt xem: 3236