Danh sách tuyển dụng của đơn vị Văn phòng Giao dịch Hà Nội 13

3 vị trí
Nhân viên kinh doanh khu vực Đan Phượng, Hà Nội

Thời gian: 04-09-2017 đến 04-10-2017 Lượt xem: 134

Nhân viên thu cước khu vực Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: 29-08-2017 đến 29-09-2017 Lượt xem: 281