FPT Telecom An Giang

Quách Văn Hoàng
Email: hoangqv@fpt.com
Phone: 0989324198
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7361

FPT Telecom Bắc Giang

Trương Thị Linh
Email: linhtt15@fpt.com
Phone: 0903259191
024(028) 7300 2222 máy lẻ 24032

FPT Telecom Bắc Ninh

Nguyễn Thị Anh Thu
Email: thunta22@fpt.com
Phone: 0912270295
024(028) 7300 2222 máy lẻ 24141

FPT Telecom Bến Tre

Võ Hữu Lộc
Email: locvh2@fpt.com
Phone: 0932984352
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7520

FPT Telecom Bình Định

Huỳnh Lê Bảo Chi
Email: chihlb@fpt.com
Phone: 983969287
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5611

FPT Telecom Bình Dương

Nguyễn Đình Hậu
Email: HauND9@fpt.com
Phone: 0987771167
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6532

FPT Telecom Bình Phước

Hồ Thị Bích Liên
Email: lienhtb3@fpt.com
Phone: 0973420950
024(028) 7300 2222 máy lẻ 65126

FPT Telecom Bình Thuận

Đào Thị Nguyên Lộc
Email: locdtn@fpt.com
Phone: 0908391305
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6225

FPT Telecom Cà Mau

Võ Đặng Mỹ Linh
Email: LinhVDM@fpt.com
Phone: 0942310917
024(028) 7300 2222 máy lẻ 78073

FPT Telecom Cần Thơ

Bùi Thị Ngọc Tú
Email: TuBTN2@fpt.com
Phone: 0947891616
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7147

FPT Telecom Cao Bằng

Lê Nguyệt Ánh
Email: AnhLN11@fpt.com.vn
Phone: 376652035
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2630

FPT Telecom Đà Nẵng

Trần Thị Lệ Thanh
Email: thanhttl@fpt.com
Phone: 0932509439
024(028) 7300 2222 máy lẻ 51186

FPT Telecom Đắk Lắk

Nguyễn Thị Huyền Minh
Email: minhnth6@fpt.com
Phone: 935115266
024(028) 7300 2222 máy lẻ 50012

FPT Telecom Điện Biên

Nguyễn Thị Hoài
Email: hoaint11@fpt.com
Phone: 0915485848
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2330

FPT Telecom Đồng Nai

Vũ Quang Minh
Email: minhvq14@fpt.com
Phone: 0942326039
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6119

FPT Telecom Đồng Tháp

Nguyễn Thị Mai Hương
Email: HuongNTM12@fpt.com.vn
Phone: 366767422
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6740

FPT Telecom Gia Lai

Ngô Thị Thanh Xuân
Email: xuanntt10@fpt.com
Phone: 0393875092
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5940

FPT Telecom Hà Nam

Nguyễn Thị Thu
Email: thunt67@fpt.com
Phone: 0388468388
024(028) 7300 2222 máy lẻ 35141

FPT Telecom Hà Nội

Tầng 5-Tòa Nhà PVI-Số 1 Phạm Văn Bạch-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Email: ngocntb29@fpt.com
Phone: 973830203
024(028) 7300 2222 máy lẻ 14033

FPT Telecom Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Dung
Email: dungnt333@fpt.com
Phone: 0944928496
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3931

FPT Telecom Hải Dương

Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt207@fpt.com
Phone: 0866762851
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3202

FPT Telecom Hải Phòng

Cao Thanh Ngọc
Email: ngocct2@fpt.com
Phone: 0868382894
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3106

FPT Telecom Hồ Chí Minh

198 Lâm Văn Bền- Phường Tân Quy- Quận 7- Hồ Chí Minh
Võ Thị Minh Tuyền
Email: TuyenVTM2@fpt.com.vn
Phone: 366446791
024(028) 7300 2222 máy lẻ 18555

FPT Telecom Hòa Bình

Nguyễn Thị Dung
Email: dungnt67@fpt.com
Phone: 968396136
024(028) 7300 2222 máy lẻ 21841

FPT Telecom Huế

Võ Thị Hồng Hạnh
Email: hanhvth10@fpt.com
Phone: 0946347347
024(028) 7300 2222 máy lẻ 54012

FPT Telecom Hưng Yên

Dương Thị Hồng Tuyến
Email: tuyendth@fpt.com
Phone: 0968230134
024(028) 7300 2222 máy lẻ 32121

FPT Telecom Kiên Giang

Trần Thị Thanh Huế
Email: HueTTT2@fpt.com
Phone: 0962061394
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7740

FPT Telecom Kon Tum

Phạm Thị Ngọc Mai
Email: maiptn@fpt.com
Phone: 0393703077
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6040

FPT Telecom Lâm Đồng

Nguyễn Thị Thùy Liên
Email: lienntt9@fpt.com
Phone: 0392521467
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6377

FPT Telecom Lạng Sơn

Ma Thị Thu Huyền
Email: huyenmtt3@fpt.com
Phone: 915812889
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2530

FPT Telecom Lào Cai

228 Hoàng Liên- Phường Cốc Lếu- Thành phố Lào Cai- Lao Cai
Lương Thị Mẫu
Email: mault@fpt.com
Phone: 0979023905
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2030

FPT Telecom Long An

Trình Thị Thu Hương
Email: huongttt15@fpt.com
Phone: 0937865387
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7230

FPT Telecom Nam Định

Trần Thị Ánh Tuyết
Email: tuyettta22@fpt.com
Phone: 0942025785
024(028) 7300 2222 máy lẻ 35041

FPT Telecom Nghệ An

Nguyễn Thị Hồng Thanh
Email: thanhnth6@fpt.com
Phone: 0974467095
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3831

FPT Telecom Khánh Hòa

Thái Bá Nghĩa
Email: NghiaTB@fpt.com
Phone: 0385111291
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5834

FPT Telecom Ninh Bình

Trần Thị Thu Hằng
Email: hangttt70@fpt.com
Phone: 0353192085
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3040

FPT Telecom Ninh Thuận

Mai Thị Lộc
Email: locmt@fpt.com
Phone: 0389972994
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6844

FPT Telecom Phú Thọ

Nguyễn Xuân Hương
Email: huongnx@fpt.com
Phone: 0915812889
024(028) 7300 2222 máy lẻ 21042

FPT Telecom Phú Yên

Trần Thị Thu Thủy
Email: thuyttt8@fpt.com
Phone: 0986732734
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5740

FPT Telecom Quảng Bình

Trần Thị Nga
Email: ngatt11@fpt.com
Phone: 0971992885
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5225

FPT Telecom Quảng Nam

Lê Thị Hạnh
Email: hanhlt36@fpt.com
Phone: 0961144668
024(028) 7300 2222 máy lẻ 51021

FPT Telecom Quảng Ngãi

Trang Thị Bích Cẩm
Email: camttb@fpt.com
Phone: 0917230787
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5570

FPT Telecom Quảng Ninh

Ngô Thị Hoa Lê
Email: lenth3@fpt.com
Phone: 0988385114
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3342

FPT Telecom Quảng Trị

Đặng Thị Kim Phụng
Email: PhungDTK4@fpt.com
Phone: 0944138136
024(028) 7300 2222 máy lẻ 5311

FPT Telecom Sóc Trăng

Phạm Thanh Tuyền
Email: TuyenPT3@fpt.com
Phone: 0939751076
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7916

FPT Telecom Sơn La

Nguyễn Thị Hương Thùy
Email: thuynth10@fpt.com
Phone: 0989628018
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2232

FPT Telecom Tây Ninh

Trần Thị Hồng Hạnh
Email: hanhtth9@fpt.com
Phone: 0937265611
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6642

FPT Telecom Thái Bình

Nguyễn Thị Hồng
Email: hongnt9@fpt.com
Phone: 0978810100
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3642

FPT Telecom Thái Nguyên

Chu Thị Tuyến
Email: tuyenct@fpt.com
Phone: 0976115891
024(028) 7300 2222 máy lẻ 28041

FPT Telecom Thanh Hóa

Nguyễn Công Hậu
Email: haunc4@fpt.com
Phone: 0376791708
024(028) 7300 2222 máy lẻ 3741

FPT Telecom Tiền Giang

Phùng Ngọc Ánh Thy
Email: ThyPNA2@fpt.com
Phone: 0383808591
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7330

FPT Telecom Trà Vinh

Huỳnh Thị Huỳnh Ngân
Email: nganhth@fpt.com
Phone: 0974288276
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7444

FPT Telecom Tuyên Quang

Phan Thị Thanh Huyền
Email: huyenptt7@fpt.com
Phone: 0973752266
024(028) 7300 2222 máy lẻ 24040

FPT Telecom Vĩnh Long

Ngô Thị Thu Nga
Email: ngantt35@fpt.com
Phone: 0706823343
024(028) 7300 2222 máy lẻ 7040

FPT Telecom Vĩnh Phúc

Trần Thị Phượng
Email: phuongtt56@fpt.com
Phone: 0972420211
024(028) 7300 2222 máy lẻ 21118

FPT Telecom Bà Rịa - Vũng tàu

Lê Võ Lệ Trinh
Email: trinhlvl@fpt.com
Phone: 0978691767
024(028) 7300 2222 máy lẻ 6445

FPT Telecom Yên Bái

Trần Thị Thanh Chung
Email: chungttt2@fpt.com
Phone: 0978801898
024(028) 7300 2222 máy lẻ 2940

FPT Telecom Bạc Liêu

số 44 - 45 Ninh Bình- Phường 2- TP.Bạc Liêu- tỉnh Bạc Liêu
Nguyễn Thu Hồng
Email: Hongnt100@fpt.com
Phone: 0936757993
024(028) 7300 2222 máy lẻ 78121

FPT Telecom Hậu Giang

195h Trần Hưng Đạo- Phường 5- Vị Thanh- Hậu Giang- Việt Nam
Huỳnh Thiên Lý
Email: LyHT8@fpt.com
Phone: 0982510007
024(028) 7300 2222 máy lẻ 71155
094.46.65.172 Live chat