Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn Nhân lực - Ban Nhân sự

04 7300 2222 Máy lẻ:
444/1441/4042/4429/14033

vieclam@fpt.com.vn

04 7300 2222 Máy lẻ:
444/1441/4042/4429/14033

vieclam@fpt.com.vn

SALES BOOTCAMP SỐ 09 - FPT RUNNING SALES
RUNNING SALES 2017 là version đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử SALES BOOTCAMP tại FPT Telecom. Với FORMAT HOÀN TOÀN MỚI, nối tiếp thành công của 8 mùa trước, các ứng viên của chương trình sẽ cùng tham quan thực tế, dự phỏng vấn trực tiếp và trải nghiệm công việc để giành chiến thắng cuộc đua trở thành SALES MAN FPT.