Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn Nhân lực - Ban Nhân sự

04 7300 2222 Máy lẻ:
444/1441/4042/4429/14033

vieclam@fpt.com.vn

04 7300 2222 Máy lẻ:
444/1441/4042/4429/14033

vieclam@fpt.com.vn

SALES BOOTCAMP SỐ 08 – MÌNH THÍCH THÌ MÌNH SALES THÔI!
“Năm Đinh Dậu 2017” năm khởi đầu cho những thành công, những bước đột phá mới cho chính bản thân bạn. Bạn đã chán với công việc cũ, hay con đường thăng tiến của bạn đang bị trì trệ. Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn đến với thành công một cách nhanh hơn…. Nối tiếp số 06 thành công ( số 07 chuẩn bị diễn ra vào ngày 19/02 tại khu vực Hà Nội), Sales Boot Camp số 08 tiếp tục khai xuân chào đón tại khu vực Hồ Chí Minh - chào đón Xuân Đinh Dậu 2017